Facebook Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

16/10/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ