คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศผู้ชนะเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม SMART OCAC” เส้นทางกรุงเทพฯ และภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567ิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

29/02/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ