ประกาศผู้ชนะเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการเดินทางไปราชการจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครสวรรค์และภายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2566

วันที่  

13/01/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ