คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๒

วันที่  

17/12/61

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๒

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครผู้มีใจรักงานเขียนที่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๔๐ ปี เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ ๕ เพื่อสนับสนุนให้นักเขียนรุ่นใหม่มีโอกาสแสดงผลงานในวงการวรรณศิลป์ไทย ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนรุ่นเก่าและนักเขียนรุ่นใหม่ให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน

ประเภทงานเขียนที่เปิดรับ และรายชื่อนักเขียนพี่เลี้ยง

เรื่องสั้น : อนุสรณ์ ติปยานนท์ / ประชาคม ลุนาชัย

นวนิยาย : ปองวุฒิ รุจิระชาคร / วีรพร นิติประภา

กวีนิพนธ์: เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

สารคดี : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

บทวิจารณ์วรรณกรรม : จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

บทความ: โตมร ศุขปรีชา

***ส่งใบสมัครได้ทาง    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKD8eYBc48I663d4eV3a0wj1i2fk4icS9s
ZvxtZYBwjXlOuw/viewform 
 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
รายละเอียดเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๒
สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โทร ๐๒ ๒๐๙ ๓๗๕๒ – ๓

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ