ประกาศสาระสำคัญ จ้างจัดทำฉากกั้นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่  

27/09/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ