คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (วรรณศิลป์) (นักวิชาการวัฒนธรรมเชี่ยวชาญ) และใบสมัครฯ

วันที่  

01/04/63

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ