ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ พนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนิติกรพนักงาน

วันที่  

10/10/62

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ