ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศขยายเวลายื่นข้อเสนอราคา การเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่  

14/03/61

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ