คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการประกาศผลภัณฑารักษ์ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนน่าเล่ ครั้งที่ ๕๗

วันที่  

23/12/59

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ