คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ)

วันที่  

09/06/65

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ