ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง (ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ)

วันที่  

01/07/65

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ