คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการมาสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

วันที่  

15/02/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ