ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และตำแหน่งนิติกร

วันที่  

09/06/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ