คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและคุณลักษณะส่วนบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ พนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่  

07/09/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ