คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปะร่วมสมัย ระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Artist Residency) ณ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่  

21/02/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ