ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ยกเลิกผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประเภทโครงการทั่วไป) รอบที่ ๑

วันที่  

29/02/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ