คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกศิลปินเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปะร่วมสมัย ระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Artist Residency) ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่  

11/04/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ