คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2567-2570)ครั้งที่ 1ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 18.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2567-2570)ครั้งที่ 1/ 2567พร้อมด้วยคณะกรรมการ ข้าราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์