Facebook Logo

ประชุมคณะกรรมการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 สาขาศิลปะการแสดง

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นที่ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 สาขาศิลปะการแสดง โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์