คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมคณะกรรมการคัดสรรการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 27 พ.ค 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดสรรการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 5/2563 โดยมี รศ.สรณัฐ ไตลังคะ อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือ เป็นประธานการประชุม
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานในรอบแรก เพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการตัดสินต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์