คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ ครั้งที่ 3/2566 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมฯ ข้าราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์