ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ