ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์