คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ 2560 เรื่อง “ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk)

วันที่  

22/05/60

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  กำหนดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เรื่อง “ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk) ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต และนักวิชาการต่างประเทศ ได้รับความรู้แนวคิดองค์ความรู้สุขภาพจิตกับสภาพสังคมตลอดจนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  จึงขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการ เช่น การศึกษาวิจัย/R2Rโครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ หรือการประเมินผลโครงการ และกรณีศึกษา พร้อมส่งบทคัดย่อของผลงานวิชาการร่วมนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิต นานาชาติ ดังนี้

  1. ศึกษาคำแนะนำในการส่งผลงานวิชาการ
  2. แจ้งความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ ในแบบฟอร์มแสดงความจำนงเสนอผลงานวิชาการ
  3. ส่งแบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการพร้อมผลงานทางE-mailเป็นหลักโดยส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc, .docx ไปที่                        [email protected] และขอความกรุณากรอกข้อมูลผลงานในเว็บไซต์ http://aimhc.net ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม 2560

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงาน นางรสสุคนธ์ ชมชื่น โทรศัพท์ 08 9600 8382,08 1412 5500 หรือ 0 2 968 9954 และนายอภิชา ฤธาทิพย์ โทรศัพท์ 08 6784 9256 หรือ 0 2596 9256 หรือ 0 2590 8177 และสามารถติดตามข่าวสารการจัดประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.net/ และhttp://www.dmh.go.th

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ