คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมหารือผ่านระบบ Zoom เกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการ Thailand Biennale, Korat 2021

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศร. (นางสาวสมพร พานทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนางสาวอัจจิมา กวีญาณ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ) ได้ประชุมหารือผ่านระบบ Zoom กับ Ms. Maren Niemeyer ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (Goethe-Institut Thailand) และนางสาวกุลยา วปินานนท์ ผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรม เกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการ Thailand Biennale, Korat 2021 ซึ่งสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ยินดีให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินในโครงการดังกล่าวและการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านเครือข่ายและช่องทางสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ร่วมกัน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ