ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกัน ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ เข้าพบ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกัน ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์