คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ ครบรอบ ๓ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๔

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับนายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัลมีเดีย จำกัด เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ ครบรอบ ๓ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๔ โดยมี นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คู่สมรส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ สถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ ธนาซิตี้ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แชร์