คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างพรบ.ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พ.ศ. 2567

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างพรบ.ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารคณะที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์