ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนองค์การมหาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์