ผลการคัดเรื่องศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ และการจัดมหกรรมศิลปะโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่  

23/01/62

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ