ผอ.สศร. ติดตามการดำเนินงานโครงการ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมนิทรรศการแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ “ไพรมารี ฟอร์ม” (Primary Forms) จากพาวิลเลียนพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่วอร์ซอร์ จัดโดย Sebastian Cichocki และ Helena Czernecka ภัณฑารักษ์ และศิลปินพิเศษจากโปแลนด์ โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นกระบวนการการหาคำตอบและความหมายที่ไม่ตายตัว ผ่านการชมนิทรรศการศิลปะ ซึ่งจัดแสดงผลงานร่วมสร้างโดยเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และกิจกรรม workshop “ก่อรูป-ต่อร่าง-ลองเล่น-คิดเป็น-ทำได้” จากวัสดุง่ายๆ ที่หาได้รอบตัว ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่วอร์ซอร์ | Museum of Modern Art in Warsaw เชียงราย ครีเอทีฟ ซิตี้ เซ็นเตอร์ (หน้าศาลากลางหลังเก่าเชียงราย)

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอความร่วมมือในการหยิบหรือพก “ก้อนหิน” รูปทรงใดๆ ก็ได้ที่คุณชอบหรือหาเจอจากที่อยู่รอบๆ ตัว สำหรับใช้ร่วมสนุกในกิจกรรม ฐาน “1000” ของศิลปิน คริสตอฟ มาเนียค (Krzysztof Maniak)

จากนั้น ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำชมผลงานศิลปะ “Weekend” โดยศิลปินไมเคิล ลิน โดยพบว่ามีผู้สนใจมาเยี่ยมชมผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า)

แชร์