ผอ.สศร. พร้อมข้าราชการ สศร.และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมลงพื้นที่พบเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ในจังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมข้าราชการ สศร.และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่พบเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ในจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ หอศิลป์ร่วมสมัยอาจารย์ธรรมโชติ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช โดยมีผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับพร้อมร่วมหารือ และได้เดินทางไปเยี่ยมชมบ้านนักเขียนนิทานสำหรับเด็ก นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ (นามปากกา ลำพู แสงลภ) ซึ่งผู้อำนวยการฯได้พูดคุยและให้กำลังใจศิลปินเครือข่าย ทั้งนี้ทางสำนักงานฯได้มอบของที่ระลึกพร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

แชร์