ผอ.สศร.ร่วมเยี่ยมชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2540 พร้อมด้วย นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และคณะกรรมการฯ ร่วมเยี่ยมชม ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งเข้าพบเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อปรึกษาหารืองานด้านศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่บางแสน

แชร์