คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผอ.สศร. หารือกลุ่มเครือข่ายศิลปินเลยตามเลยหารือแนวทางขับเคลื่อนศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน พบหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ ภูวิจารย์ แกนนำกลุ่มศิลปินเลยตามเลย และอาจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ มีวันคำ และเยี่ยมชมผลงานศิลปะและการจัดการ Sittiwat Gallery Learning Art space รวมทั้งหารือแนวทางขับเคลื่อนศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเลย ณ Sittiwat Gallery Learning Art space รวมทั้งเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาคารที่ทำการโทรเลขเมืองเลย ที่เครือข่ายศิลปินเลยตามเลย มีความประสงค์จะพัฒนาปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สำหรับงานศิลปะแห่งใหม่ Art space ของเมืองเลย เพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมถนนคนเดิน “ถนนเลาะเลย” และอาคารศาลากลางจังหวัดเลยหลังเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของสำนักงาน ททท เลย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ