คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผอ.สศร. เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ร่วมกับนายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ การประกวดครั้งนี้ มีผู้ส่งภาพเข้าประกวดทั้งสิ้น 1,118 ภาพ ชิงรางวัล 11 รางวัล รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ทั้งนี้ จะประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือทักท้วง ทางเฟสบุ๊กของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แชร์