ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง ๑๖ ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๖

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับนายองอาจ ประภากมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด (TNN ช่อง ๑๖) และบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (ทรูโฟร์ยู ช่อง ๒๔) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง ๑๖ ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๖ โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ชั้น ๓ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ