คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมวิจิตร (ทัศน์ศิลป์) พร้อมด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก การขยายกลุ่มเป้าหมาย และการต่อยอดงานวัฒนธรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม และประเทศต่อไป

แชร์