คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานรับชมการแสดงดนตรีแจ๊ส เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานรับชมการแสดงดนตรีแจ๊ส เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับชม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ งานดังกล่าวผู้รับชมได้ดื่มด่ำพระอัจฉริยภาพทางดนตรี สัมผัสความคลาสสิค ลุ่มลึก สง่างาม ไปกับดนตรีแจ๊ส ซาบซึ้งกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงแจ๊สยอดนิยม โดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชื่อดัง อาทิ สุดา ชื่นบาน วิรัช อยู่ถาวร ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี สปาย ผ่านวงดนตรีเฉลิมราชย์ วงดุริยางค์เยาวชนไทย (TYO) คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (TYC) และวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (TYW)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ