คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ โดยมีดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้การต้อนรับ ณ สยามสแควร์

แชร์