Facebook Logo

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. นางสาวทัศชล เทพกำปนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมี นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และข้าราชการ พนักงาน ร่วทำบุญตักบาตร ณ ลานสนามหญ้ากระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม ร่วมกันสวมใส่ชุดผ้าไทยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ครั้งต่อไปในวันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรได้ ณ ลานสนามหญ้ากระทรวงวัฒนธรรม

แชร์