คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน เตรียมความพร้อมลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนเพื่อเร่งขับเคลื่อนการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณมนุพร เหลืองอร่าม และคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และศิลปิน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้แก่

– หอฝิ่น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ฝิ่นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

– พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น บอกเล่าเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับฝิ่นผ่านโบราณวัตถุอันประณีตงดงาม อาทิ มีดกรีดฝิ่น ตาชั่ง เป้ง กล้องสูบฝิ่น เสื่อ และหมอนนอนสูบฝิ่น

– พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในเขตโบราณสถานอำเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นนครโบราณอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี

– หอศิลป์ศรีดอนมูล ก่อตั้งโดยอาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินหญิงอาวุโสที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะของไทย ภายในหอศิลป์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านศิลปินจังหวัดเชียงราย จัดแสดงผลงานศิลปะต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์โดยอาจารย์ศรีวรรณ รวมถึงสตูดิโอสำหรับสร้างงานจิตรกรรมและเซรามิก

– วัดป่าสักและวัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดโบราณ 2 แห่งที่สำคัญที่สุดในเขตเมืองเก่าเชียงแสน มีเจดีย์หรือพระธาตุวัดป่าสักและพระพุทธรูปปางเปิดโลกเป็นโบราณวัตถุที่มีความงดงามและทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ

– ทะเลสาบเชียงแสน เป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเชียงแสน และเป็นถิ่นอาศัยของนกน้ำและนกทุ่งจำนวนมาก

การสำรวจพื้นที่ในวันนี้ ทำให้เห็นถึงมิติที่หลากหลายของอำเภอเชียงแสน ทั้งด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชาติพันธุ์ และความหลากหลายทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์งานในโครงการ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ต่อไป

แชร์