คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปินสำรวจพื้นที่ พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวศิลปินเฟส 1 มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 คุณฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์, คุณมนุพร เหลืองอร่าม และคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และศิลปิน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อจัดแสดงผลงานในโครงการ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในอำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่

– หอฝิ่นและพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น ศึกษาประวัติศาสตร์ฝิ่นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

– วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุผาเงา และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน

– วัดป่าสัก มีเจดีย์วัดป่าสักและพระพุทธรูปปางเปิดโลกเป็นโบราณวัตถุที่มีความงดงามและทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ

– พบพ่อบุญส่ง เชื้อเจ็ดตน ปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอเชียงแสน

– จินนาลักษณ์ โรงงานและฐานเรียนรู้การผลิตกระดาษสาทำมือ อำเภอแม่สาย

– ดอยดินแดง บ้านศิลปินอาวุโส อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ ศึกษาการสร้างงานเซรามิก

– อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ชมนิทรรศการแสงไฟ กลไก และภาพเงา Light of Life

ทั้งนี้ มีกำหนดจัดแถลงข่าวเปิดตัวแนวคิดการจัดงานและศิลปินเฟสแรกของ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

แชร์