คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านความละเมิดระดับดีเด่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านความละเมิดระดับดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา

แชร์