ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมนิทรรศการ “Less is OK” ณ River City Bangkok

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. ภาพบรรยากาศ นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมนิทรรศการ “Less is OK” ของชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ River City Bangkok โดยผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ สะท้อนชีวิตของ อาจารย์ชวลิตตั้งแต่เด็ก จนถึงช่วงเวลาสุดท้าย รวมทั้งสิ่งที่ศิลปินได้ทิ้งไว้ให้พวกเรา ชวลิต เสริมปรุงสุข ใช้ชีวิตของเขา ทำทุกอย่างให้เต็มที่ โดยไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง เพื่อผลิตงานศิลปะที่เรียบง่ายบริสุทธิ์ เส้นสาย รูปทรง และสี ล้วนออกมาจากจิตใจ ความคิด ความรู้สึก ความพอใจ เพราะสำหรับชวลิต ทั้งชีวิตและผลงานของเขา ไม่ใช่คำว่า less is more แต่เป็น less is OK

แชร์