คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ 4 “แสงธรรมแสงทอง”

วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ดร.วิลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ ๔ “แสงธรรมแสงทอง” โดยกลุ่มช่างศิลป ๒๔ มีลักษณะเฉพาะตน มีเทคนิคที่หลากหลายมีผลงานที่นำมาจัดแสดงจำนวน ๕๐ ผลงาน โดยนิทรรศการนี้จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

แชร์