ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เยี่ยมชมและหารือแนวทางการพัฒนาศาลเจ้าเฉ่งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของอำเภอเหนือคลอง

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เยี่ยมชมและหารือแนวทางการพัฒนาศาลเจ้าเฉ่งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของอำเภอเหนือคลอง โดยมีนายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีมนตรีตำบลเหนือคลอง และ นายตรีเพ็ชร กุลเถกิง ประธานศาลเจ้าเฉ่งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง และคณะกรรมร่วมการหารือและให้การต้อนรับ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ