ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพบเครือข่ายจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ 12 สิงหาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดภูเก็ต สู่การเป็น “ภูเก็ตเมืองศิลปะ” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายศิลปิน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดภูเก็ต พร้อมร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ และเสวนาในหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์” (Phuket World Arts Creative City) ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต โดยมีคุณเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย คุณนวลละออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย คุณณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง ศิลปิน และแขกผู้เกียรติเข้าร่วม

โดยสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดนิทรรศการฯ ทั้งนี้นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สามารถมาชมผลงานได้ระหว่างวันที่ 12-31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ สร้างเสริมมูลค่าด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองภูเก็ตสู่ความร่วมสมัยในระดับสากล เสริมสร้างและสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่สามารถสร้างความสนใจและดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยว

แชร์