คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้การต้อนรับ นายตีแยรี เบย์ล ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้การต้อนรับ นายตีแยรี เบย์ล ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนายพิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2552 สาขาศิลปะการแสดง ซึ่งได้เข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย สาขาศิลปะการแสดง ระหว่างศิลปินไทย และศิลปินฝรั่งเศสพร้อมทั้งมอบกระเป๋าที่ระลึก งานมหกรรม Thailand Biennale Chaing Rai 2023 ณ ห้องประชุมผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์