คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ครบรอบ ๒๐ ปี

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับนายปณฐ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ครบรอบ ๒๐ ปี โดยมี นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา ผู้แทนกรมการศาสนา นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ผู้แทนกรมศิลปากร นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ