คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ ๕๒ ปี

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับ นายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จํากัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ ๕๒ ปี โดยมี นางเสริมกิจ ชัยมงคล รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้แทนกรมศิลปากร นางสาวชริดา สังข์ทอง เลขานุการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายสุริยา วิวัฒน์กิจเลิศ ผู้ช่วยอำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนกรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

แชร์